Tvarusis žemės ūkis

Tvarumo tikslai

Praturtinant gyvenimą ir mūsų planetą

„Corteva Agriscience” pasiryžusi tobulinti tvarųjį žemės ūkį, kad praturtintų būsimų kartų gyvenimą ir mūsų planetą. Užsibrėžėme 14 tikslų, kuriuos pasieksime iki 2030 m., padidinsiančius mūsų pasaulinės maisto sistemos veiksmingumą.

Tvarumo tikslai

Ūkininkams naudingi tikslai

Mūsų 2030 m. tikslai

Mes išsikėlėme tikslus, kaip pagerinti ūkininkų pragyvenimo galimybes ir veiklą tuo pačiu metu tausojant išteklius ir žemę. Mūsų įsipareigojimai dešimtmečiui suteiks priemones ir žinias, kaip padidinti derlingumą, optimizuoti sąnaudas bei pagerinti klimato atsparumą.

Mokymai ūkininkams

Iki 2030 m. apmokysime 25 mln. ūkininkų apie dirvos būklę, maistinių medžiagų bei vandens kokybės palaikymą ir geriausias derlingumo patirtis.

Plečiame informacijos apie naujausius pasiekimus ir technologijas dalinimosi su ūkininkais tinklą.

Smulkiųjų ūkininkų gyvenimo gerinimas

Iki 2030 m. bendrai didinsime našumą, pajamas ir tvariąsias 500 mln. smulkiųjų ūkininkų ūkininkavimo praktikas.

Iki 80 procentų maisto Azijoje ir Afrikos Sacharos pietuose tiekia smulkieji ūkininkai. Mes įsipareigoję suteikti jiems prieigą naudotis priemonėmis, rasti sprendimus ir teikti agronominę paramą.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas didinant derlingumą

Padėsime ūkininkams tvariai padidinti pasėlių derlingumą iki 20 proc., lyginant su 2020 m., taip pat sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 proc. augalininkystėje.

Teikiame geriausias patirtis ir naujoves gerinti produktyvumą, tuo pat metu saugant mūsų planetą.

Tvarumo tikslai

Žemei naudingi tikslai

Mūsų 2030 m. tikslai

Mes pasiryžę apsaugoti žemę, didinti pasėlių derlių ir užtikrinti ilgalaikę žemės ūkio pramonės sėkmę. Suprantame, kad dirvos būklė, vanduo ir biologinė įvairovė yra tarpusavyje susijusios sritys, kai kalbama apie įperkamo ir pakankamo maisto tiekimo užtikrinimą.

Geresnė dirvos būklė

Iki 2030 m. pagerinsime dirvos būklę

Suteiksime priemones ir technologines naujoves dirvos būklei pagerinti, siekiant padidinti pasėlių gebėjimą atlaikyti oro sąlygų pokyčius, pagerinti oro ir vandens kokybę ir paskatinti klestėjimą.

Vandens išteklių tausojimo gerinimas

Iki 2030 m. pagerinsime azoto naudojimo našumą (angl. nitrogen use efficiency (NUE)) žemės ūkio paskirties žemėje visame pasaulyje. Sumažinsime vandens vartojimą didinant sėklų gamybą 2,5 mln. hektarų žemės plote, kuriame susiduriama su vandens trūkumu, lyginant su 2020 m.

Kai azotas naudojamas veiksmingai, augalai auga geriau ir aplinkiniai natūralieji ištekliai yra tausojami. Mūsų azoto stabilizatoriai pasižymi pažangia technologija azoto naudojimo našumui gerinti. Mes taip pat įgyvendinsime strategijas pagerinti vandens naudojimo efektyvumą didelio vandens poreikio zonose.

Biologinės įvairovės didinimas

Iki 2030 m. didinsime biologinę įvairovę 10 mln. hektarų ganyklų plote ir natūraliose ekosistemose pasauliniu mastu taikydami tvarios priežiūros praktikas ir buveinių išsaugojimą.

Biologinė įvairovė yra žemės ūkio ir mūsų maisto sistemų pagrindas. Mes kuriame partnerystes, siekdami išplėsti buveinių kūrimą ir plėtoti naujas žemės ūkio tvarkymo technologijas.

Tvarumo tikslai

Mūsų bendruomenėms naudingi tikslai

Mūsų 2030 m. tikslai

Padedame ūkininkų bendruomenėms klestėti remdami žemės ūkyje dirbančius klientus ir kolegas bei bendruomenes, kuriose gyvename ir dirbame. Mes pasiryžome padėti pirmauti ir apsaugoti žmones, kurie aprūpina maisto sistemą ir plėsti žemės ūkio bendruomenę.

Darbuotojų apsauga

Iki 2030 m. pagerinsime dirvos būklę 30 mln. hektarų plote.

Saugosime mūsų darbuotojų bei žemės ūkyje dirbančių žmonių sveikatą ir užtikrinsime saugumą.

Žemės ūkis laikomas viena pavojingiausių pramonių visame pasaulyje. Norint padėti žemdirbiams, turime užtikrinti žemės ūkyje dirbančių darbininkų saugumą ir saugoti jų sveikatą.

Galimybės moterims, jaunimui ir bendruomenių įtraukimas

Iki 2030 m. sukursime daugiau galimybių moterims ir jaunimui, įtrauksime bendruomenes į tarptautines bendruomenes šalyse, kuriose veikia mūsų įmonės.

Tikime, kad ekonominės galimybės ir socialinis įsitraukimas yra naudingi visiems, dirbantiems žemės ūkyje. Programos „Corteva Grows” pagalba stengiamės susisiekti su kuo daugiau žmonių vietinėse bendruomenėse visame pasaulyje.

Savanorystė vieną milijoną valandų

Iki 2030 m. „Corteva” darbuotojai savanoriaus vieną milijoną valandų, kad padėtų žmonėms ir bendruomenėms visame pasaulyje.

Daugiau nei 20 tūkst. mūsų darbuotojų gali būti stipri jėga, gebanti padėti kitiems ir platesnei žemės ūkio bendruomenei. „Corteva Grows” programa suteikia daugiau savanoriavimo galimybių vietiniams.

Tiekimo grandinės skaidrumo didinimas

Didinsime tiekimo grandinės skaidrumą pradedant ūkininkais ir baigiant vartotojais, suteikdami galimybes naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, padėsiančiomis ūkininkams sukurti pridėtinę vertę per skaidrumą žemės ūkio rinkose, maisto sistemose ir bendruomenėse.

Skaidrumas yra esminis tvarumo veiksnys. Labiau nei bet kada vartotojai ir akcininkai nori žinoti, kaip yra pagaminamas maistas. Naudodami skaitmenines priemones, padėsime ūkininkams sekti ir atvirai dalytis informacija.

Tvarumo tikslai

Mūsų veiklai naudingi tikslai

Mūsų 2030 m. tikslai

Mes pasiryžę padidinti mūsų veiklos ir ūkininkams teikiamų sprendimų tvarumą. Mūsų 10 metų įsipareigojimai apima tvarias naujoves, klimato strategijos sukūrimą, tik tvarių pakuočių naudojimą ir mūsų įmonių tvarumo pastangų didinimą.

Naujiems produktams taikomi tvarumo kriterijai

Iki 2025 m. kiekvienas naujas „Corteva Agriscience” produktas atitiks mūsų tvarumo kriterijus.

Norint įveikti ateities iššūkius, transformacija ir naujovės mūsų žemės ūkio sistemoje yra esminės. Štai kodėl kiekvieno mūsų sukurto naujo produkto koncepcija atitiks konkrečius tvarumo kriterijus prieš jį įtraukiant į tolesnį inovatyvių produktų gamybos procesą.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

Iki 2021 m. birželio 1 d. sukursime mūsų klimato strategiją pirmo, antro ir trečio lygio teršalų mažinimui, nurodydami tinkamus mažinimo tikslus.

Savo pastangomis mažinant klimato kaitą ir susikoncentruojant į atsinaujinančių ir veiksmingų energijos išteklių galimybes bei sukuriant 10 metų teršalų mažinimo planą, galime tapti geriausiu pavyzdžiu.

Pirmo lygio teršalai atsiranda iš įmonei priklausančių ar jos kontroliuojamų šaltinių. Antro lygio teršalams priskiriami išmetamų ŠESD kiekis iš įsigytos ir suvartojamos elektros energijos. Trečio lygio teršalai susidaro dėl įmonės veiklos, bet gali atsirasti ir iš įmonei nepriklausančių ar jos nekontroliuojamų šaltinių. Sužinokite daugiau apie teršalų standartus https://ghgprotocol.org/.

Tik tvarių pakuočių naudojimas

Iki 2030 m. visos pakuotės bus daugkartinės arba perdirbamos.

Tvariosios pakuotės sumažina bendrą plastiko naudojimą ir atliekų susidarymą. Kuriame naujus procesus ir technologijas, kurios leis kurti daugkartinio naudojimo arba perdirbamas pakuotes.

Didesnės įmonės padalinių tvarumo pastangos

Kiekvieno „Corteva Agriscience” įmonės padalinio veikla taps tvaresnė mažinant atliekų susidarymą, saugant vandens išteklius ir didinat biologinę įvairovę.

Siekiame įgyvendinti atliekų nesusidarymo strategiją sėklų ruošimo gamyboje ir vandens saugojimo didelio jo poreikio zonose tikslus. Taip pat taikysime geriausias biologinės įvairovės praktikas visuose „Corteva” padaliniuose ir gamybiniuose tyrimų ūkiuose.

Tvarumo tikslai

Mūsų požiūris į tvarumo tikslus

Mūsų 2030 m. tikslai

„Corteva Agriscience” nusistatėme 14 ambicingų tikslų, kad per tvarumą praturtintume mūsų gyvenimus. Kaip mes kuriame ir kartu judame į priekį įgyvendindami šiuos tikslus kaip įmonė ir kartu su savo partneriais, atspindi mūsų įsipareigojimą – mes to siekiame. Mūsų požiūris paremtas geriausiomis praktikomis ir tarptautine tvarumo sistema.

Reikšmingumo vertinimas

Bendromis pastangomis nustatėme sritis į kurias reikia koncentruotis ir kurias galime labiausiai įtakoti. Sužinokite daugiau apie mūsų reikšmingumo vertinimo kūrimo procesą.

Sužinokite daugiau

Aktyvus bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis

Aktyvus bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis yra esminis dalykas, paaiškinantis, kaip mes išsikėlėme tikslus ir esame atsakingi už jų įgyvendinimą. Sužinokite daugiau, kodėl mūsų suinteresuotosios šalys yra esminis veiksnys, padedantis mums kartu per tvarumą praturtinti gyvenimą.

Sužinokite daugiau

Tikslai, orientuoti į ūkininkus

Tikslai, orientuoti į žemę

Tikslai, orientuoti į bendruomenes

Mūsų veiklos tikslai

Tvarumo tikslai

„Suvokti suinteresuotųjų šalių poreikius ir interesus buvo nepaprastai svarbu įgyvendinant mūsų strategiją, nustatant prioritetus ir nukreipiant veiklą ten, kur galime padaryti didžiausią teigiamą poveikį. Taip pat bus labai svarbu stebėti pažangą ir ją komunikuoti.“ 

– Anne Alonzo, „Corteva Agriscience” vyriausioji tvarumo pareigūnė