Ūkininkas lauke, atsigręžęs į horizontą

Įsipareigojimas skatinti pažangą

Siekdami, kad ūkis klestėtų, savo žiniomis ir patirtimi žemės ūkyje dalijamės viso pasaulio mastu.

Du ūkininkai, laikantys salotas

Mūsų tikslas

Skatinti gamintojų pažangą užtikrinant geresnį gyvenimą ateities vartotojams.

Mūsų vertybės

Mus motyvuoja mūsų vertybės ir tikslas – praturtinti gamintojų ir vartotojų gyvenimus bei užtikrinti pažangą ateinančioms kartoms.

Praturtinkime gyvenimus

Esame įsipareigoję tobulinti žemės ūkį ir gerinti gyvenimus. Siekiame tikslo, kuris viršija mūsų tiesioginius interesus, kad pasitarnautume visuomenei.

Didžiuokimės

Esame lyderiai, kurie veikia drąsiai. Priimame iššūkius, su kuriais susiduria mūsų pramonė ir siekiame užtikrinti, kad žemės ūkis vystytųsi ir klestėtų kiekvieną dieną.

Būkime smalsūs

Nenuilsdami diegiame naujoves. Spartiname inovacijas, kad galėtume sukurti sprendimus, kurie šiandien ir ateityje leistų užauginti didelį kiekį aukštos kokybės maisto produktų.

Veikime kartu

Augame dirbdami kartu. Bendradarbiaujame siekdami sukurti vieningą įmonę ir apimti visą maisto sistemą, kurdami bendrą naudą.

Būkime dori

Visada darykime tai, kas teisinga, išlaikykime aukštus etikos standartus ir užsiimkime verslu saugiai bei skaidriai.