Naudojimo sąlygos

Something went wrong. Please try again later...

Peržiūrėta 2019-08-23

Sveiki. „Corteva Agriscience™“ (toliau – „Corteva“, „Bendrovė“, „mes“) siūlo šią svetainę jums laikantis nurodytų sąlygų (toliau – „Sąlygos“). Naudodamiesi bet kokia svetaine, kurioje yra nuoroda į šias Sąlygas (kiekviena ,,Svetaine''), užregistruodami paskyrą ar naudodamiesi bet kokiu svetainės turiniu, informacija, produktais, paslaugomis, funkcijomis ar ištekliais, kurie yra prieinami ar įgalinami Svetainėje (kartu su Svetaine – „Paslaugos“), jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis. Šios Sąlygos yra teisinė sutartis, sudaroma su jumis.  Jeigu nesutinkate su šiomis Sąlygomis, nesinaudokite Paslaugomis.

Naudojimo sąlygų peržiūros

„Corteva Agriscience™“ gali bet kada peržiūrėti šias Sąlygas ir atnaujinti šį įrašą be papildomo įspėjimo. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis po informacijos atnaujinimo reiškia, kad sutinkate su Sąlygų pakeitimais.

Privatumas

„Corteva Agriscience™“ yra įsipareigojusi apsaugoti asmeninės informacijos privatumą.  Tai galioja informacijai, kurią „Corteva“ apie jus surenka teikdama Paslaugas, šios informacijos naudojimui taikoma „Corteva“ privatumo politika, kurią galite rasti adresu https://www.corteva.lt/privatumo-politika.html.

Papildomos ir trečiųjų šalių sąlygos

Jums naudojantis Paslaugomis taip pat galioja visos papildomos sąlygos, politika ir nuostatos, skelbiamos skiltyje Paslaugos („Papildomos sąlygos“), kurios yra įtrauktos į šią Sutartį.  Kai kurias funkcijas ir įrankius, prieinamus naudojantis mūsų Paslaugomis, teikia trečiųjų šalių paslaugų teikėjai pagal savo atskiras Paslaugų teikimo sąlygas („Trečiųjų šalių sąlygas”), kurios skiriasi nuo mūsų Sąlygų.  Prieš naudodamiesi tokiomis funkcijomis ir įrankiais, atidžiai perskaitykite Trečiųjų šalių sąlygas.  Naudodamiesi tokiomis trečiųjų šalių funkcijomis ir įrankiais, jūs sutinkate, kad jūsų naudojimuisi trečiųjų šalių paslaugomis būtų taikomos galiojančios Trečiųjų šalių sąlygos.

Vartotojų vardai, slaptažodžiai ir paskyros

Užregistruodami Paslaugų paskyrą (toliau – "Paskyra"), jūs sutinkate pateikti tik teisingą, tikslią, dabartinę ir išsamią informaciją, kurios reikalaujama registracijos formoje (toliau – "Registracijos duomenys"), ir įsipareigojate nedelsiant atnaujinti Registracijos duomenis, jei jie pasikeičia arba sužinote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs. Jūs patvirtinate, kad jums nėra draudžiama naudotis Paslaugomis pagal jokius galiojančius teisės aktus ir kad jūs būsite atsakingas už visą veiklą, vykdomą jūsų Paskyroje. Jūs sutinkate stebėti savo Paskyrą ir užtikrinti, kad jos prieinamumas nepilnamečiams ir kitiems neteisėtiems vartotojams būtų apribotas, ir sutinkate neatskleisti savo vartotojo vardo ar slaptažodžio jokiems asmenims. Jūs sutinkate nedelsdami pranešti „Corteva Agriscience™“ apie bet kokį neteisėtą jūsų slaptažodžio naudojimą ar bet kokį kitą jūsų Paskyros saugumo pažeidimą ir išeiti iš savo Paskyros kiekvienos sesijos pabaigoje. Jūs sutinkate nekurti Paskyros naudodami klaidingą tapatybę ar slapyvardį arba, nekurti paskyros, jei anksčiau jums buvo uždrausta naudotis kuria nors iš Paslaugų. Jūs sutinkate, kad tai pačiai „Corteva“ paslaugai gauti jūs neturėsite daugiau nei vienos Paskyros bet kuriuo metu. „Corteva Agriscience™“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties pašalinti arba susigrąžinti visus vartotojo vardus. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad neturite nuosavybės ar kitokių su nuosavybe susijusių interesų į savo Paskyrą ir, kad visos teisės ir nuosavybės teisės į jūsų Paskyrą priklauso „Corteva Agriscience™”, kuri jomis naudojasi savo interesais.

Naudojimo apribojimai

Šiose Sąlygose jums suteikiamoms teisėms taikomi šie apribojimai: a) draudžiama licencijuoti, parduoti, išnuomoti, perduoti, perleisti, dauginti, platinti, talpinti ar kitaip komerciniu būdu naudoti Paslaugas ar bet kurią Paslaugų dalį; b) draudžiama kadruoti ar naudoti kadravimo metodus, siekiant įtraukti bet kurį „Corteva“ prekės ženklą, logotipą ar Paslaugas (įskaitant vaizdus, tekstą, puslapio išdėstymą ar formą); c) draudžiama naudoti metažymas ar kitokį "paslėptą tekstą", naudojant „Corteva“ pavadinimą ar prekės ženklus; d) draudžiama modifikuoti, versti, adaptuoti, sujungti, kurti išvestinius darbus, išardyti, išrinkti, iš naujo surinkti ar dekonstruoti bet kokią Paslaugų dalį, išskyrus tuos atvejus, kai pirmiau išvardyti apribojimai yra aiškiai draudžiami galiojančiais teisės aktais; e) draudžiama naudoti bet kokią rankinę ar automatizuotą programinę įrangą, prietaisus ar kitus procesus (įskaitant, bet neapsiribojant, interneto ar žiniatinklio peržiūros robotais („spiders”, „robots”, „scrapers”, „crawlers”, „avatars”), duomenų paieškos priemonėmis ar panašiais įrankiais) siekiant "išgauti" arba atsisiųsti Paslaugų duomenis (išskyrus viešųjų paieškos sistemų operatoriams suteikiamą atšaukiamą leidimą naudoti peržiūros robotus, jei reikia kopijuoti medžiagą iš Svetainės vieninteliu tikslu ir tik tiek, kiek būtina, siekiant sukurti viešai prieinamus medžiagos paieškos indeksus, bet ne tokios medžiagos talpyklas ar archyvus); f) draudžiama pasiekti Paslaugas, norint sukurti panašią ar konkurencingą svetainę, taikomąją programą ar paslaugą; g) išskyrus tai, kas aiškiai nurodyta šiose Sąlygose, jokia Paslaugų dalis negali būti kopijuojama, atgaminama, platinama, perpublikuojama, atsisiunčiama, rodoma, skelbiama ar perduodama bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis; h) draudžiama pašalinti ar sunaikinti autorių teisių pranešimus ar kitokius nuosavybės ženklus, pateiktus Paslaugose ar į jas įtrauktus; i) draudžiama trukdyti ar mėginti trukdyti tinkamam Paslaugų veikimui ar naudotis Paslaugomis bet kokiu kitu būdu, kuris nėra aiškiai leidžiamas pagal šias Sąlygas; ir j) draudžiama mėginti pakenkti mūsų Paslaugoms, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokių susijusių saugumo funkcijų pažeidimą ar mėginimą jas pažeisti, įtraukiant į Paslaugas virusus, „kirminus” ar panašius kenkėjiškos programinės įrangos kodus, ar trukdant ar mėginant trukdyti naudotis Paslaugomis bet kuriam kitam vartotojui, pagrindiniam kompiuteriui ar tinklui, įskaitant tokias priemones kaip Paslaugų perkrova, "perdavimas per visus prievadus („flooding”)," "šlamšto siuntimas („spamming”)," "pašto antplūdis („mail bombing”)" ar "užstrigdymas („crashing”)". Jei neteisėtai naudojatės Paslaugomis, „Corteva“ suteiktos licencijos pagal šią Sutartį yra nutraukiamos.

„Corteva Agriscience™“ reguliariai nestebi jūsų skelbiamų įrašų ar kitos veiklos svetainėje, tačiau pasilieka sau teisę tai daryti. Jei „Corteva Agriscience™“ sužino apie netinkamą Svetainės ar jos Paslaugų naudojimą, „Corteva Agriscience™“ reaguoja į tai bet kokiu būdu, kurį ji laiko tinkamu, ir vadovaudamasi tik savo nuožiūra. Jūs pripažįstate, kad „Corteva Agriscience™“ turi teisę pranešti teisėsaugos institucijoms apie bet kokius veiksmus, kurie gali būti laikomi neteisėtais, taip pat apie visus gautus pranešimus apie neteisėtą elgesį. Prireikus visapusiškai bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis tiriant įtariamą neteisėtą veiklą internete.

Paslaugų prieinamumas

„Corteva Agriscience™“ turi keletą svetainių, siūlančių Paslaugas konkrečiuose pasaulio regionuose. Viename regione siūlomos Paslaugos gali skirtis nuo kituose regionuose siūlomų Paslaugų dėl prieinamumo, vietos ar regioninių įstatymų, reglamentavimo statuso, pristatymo sąlygų ir kitų aplinkybių. „Corteva Agriscience™“ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, kad vieno regiono vartotojas gali gauti Paslaugas kitame regione, ir „Corteva Agriscience™“ gali atšaukti vartotojo užsakymą arba nukreipti vartotoją į to vartotojo regiono svetainę, jei vartotojas mėgina užsisakyti Paslaugas, siūlomas kitame regione veikiančioje Svetainėje.

Informacijoje, kurią „Corteva Agriscience™“ skelbia Svetainėse, gali būti nuorodų ar kryžminių nuorodų į produktus, programas ir paslaugas, kurie nėra paskelbti ar prieinami jūsų regione. Tokios nuorodos nereiškia, kad bendrovė ketina paskelbti apie tokius produktus, programas ar paslaugas jūsų regione. Kreipkitės į savo vietinį „Corteva Agriscience™“ verslo kontaktų centrą, jei pageidaujate gauti informacijos apie produktus, programas ir paslaugas, kurie jums gali būti prieinami.

Nuorodos

Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių paslaugas, pvz., trečiųjų šalių svetaines, programas ar skelbimus („Trečiųjų šalių nuorodos“). Kai spustelėsite tokią nuorodą, mes neįspėsime, kad palikote Svetainę.  „Corteva Agriscience™“ nekontroliuoja Trečiųjų šalių nuorodų ir už jas neatsako.  Mes teikiame šias Trečiųjų šalių nuorodas tik patogumui ir neperžiūrime, netvirtiname, nestebime, nepritarime, neteikiame jokių su jomis susijusių garantijų ar pareiškimų ar bet kokio turinio, produktų ar paslaugų, pasiekiamų per tokias nuorodas.  Visas Trečiųjų šalių nuorodas jūs naudojate savo atsakomybe.

Iš Trečiųjų šalių svetainių į „Corteva”

Jei naudojate nuorodą, nukreipiančią į vieną iš svetainių, turite laikytis visų galiojančių teisės aktų.  Nuoroda, nukreipianti į „Corteva“ svetainę:

 • negalima kurti rėmelių ar kraštų aplink bet kurį Svetainės puslapį ar medžiagą, ar naudoti kitų metodų, kurie bet kokiu būdu pakeičia Svetainės turinio vaizdinį pristatymą ar išvaizdą;
 • negalima lyginti „Corteva Agriscience™“ produktų ar paslaugų su konkurencingais produktais ar paslaugomis;
 • negalima atkartoti jokios medžiagos iš šios Svetainės ar bet kokio „Corteva Agriscience™“ logotipo ar prekės ženklo;
 • negalima atstovauti santykiams su „Corteva Agriscience™”;
 • negalima leisti numanyti, kad „Corteva Agriscience™“ kokiu nors būdu patvirtina arba pritaria nuorodas teikiančiai šaliai, nuorodas teikiančios šalies interneto svetainei ar nuorodas teikiančios šalies paslaugai ar pasiūlymams dėl produkto;
 • negalima pateikti klaidingos ar klaidinančios nuomonės apie „Corteva Agriscience™“ ar kitaip pakenkti jos prestižui, susijusiam su „Corteva Agriscience™“ vardu ir prekiniais ženklais;
 • negali būti turinio, kuris galėtų būti suprantamas kaip įžeidžiantis, grasinantis, priekabiaujantis, žiaurus ar įžeidžiantis, pernelyg smurtinis arba pažeidžiantis galiojančius teisės aktus ar skatinantis kitus asmenis juos pažeisti; ir
 • negali būti turinio, kuris galėtų būti suprantamas kaip nepadorus, pornografinis ar seksualinis.

„Corteva Agriscience™” gali bet kuriuo metu, vadovaudamasi tik savo nuožiūra, panaikinti leidimą teikti nuorodą į savo Svetaines. Tokiu atveju nuorodas teikiančioji šalis sutinka nedelsdama pašalinti visas nuorodas į Svetaines.

Atsisakymas taikyti garantijas ir atsakomybės apribojimas

Jūs naudojatės šia Svetaine savo rizika. Šioje Svetainėje gali būti netikslumų ar klaidų, galinčių turėti įtakos Svetainėje pateiktos medžiagos kokybei. „Corteva Agriscience™“ visiškai arba iš dalies nepriklausomai netikrina ar autentiškai netvirtina teikiamos medžiagos.  „Corteva Agriscience™“ negarantuoja medžiagos tikslumo ar savalaikiškumo.  „Corteva Agriscience™“ neatsako už medžiagoje esančias klaidas ar praleidimus, nesvarbu, ar ją pateikė „Corteva Agriscience™“ ar trečiosios šalys.

ŠI SVETAINĖ TEIKIAMA JUMS „TOKIA, KOKIA YRA“ IR „TEN, KUR YRA“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ RŪŠIŲ. „CORTEVA AGRISCIENCE™“ SAVO IR BET KURIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, TEIKIANČIŲ MEDŽIAGĄ, PASLAUGAS ARBA TURINĮ ŠIOJE SVETAINĖJE VARDU NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINE, ĮSKAITANT BET KOKIOS SVETAINĖJE PATEIKTOS MEDŽIAGOS, INFORMACIJOS, PRODUKTO AR PASLAUGOS KOKYBĘ, TINKAMUMĄ, TEISINGUMĄ, TIKSLUMĄ AR IŠSAMUMĄ (BET TUO NEAPSIRIBOJANT). ATSISAKOMA TAIKYTI VISAS AIŠKIAI IŠREIKŠTAS, NUMANOMAS, ĮSTATYMINES AR KITOKIAS SĄLYGAS, PAREIŠKIMUS IR GARANTIJAS, ĮSKAITANT BET KOKIAS NUMANOMAS TINKAMUMO PREKYBAI, TAM TIKRAM TIKSLUI ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO NEBUVIMO GARANTIJAS. „CORTEVA AGRISCIENCE™”  NEATSAKO JUMS AR BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, PASEKMINIUS AR BAUDŲ NUOSTOLIUS (BET JAIS NEAPSIRIBOJANT), KILUSIUS DĖL PASLAUGŲ ARBA SU JOMIS SUSIJUSIUS, ĮSKAITANT JŪSŲ ATLIEKAMĄ ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMĄ ARBA JŪSŲ NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS SVETAINE (BET TUO NEAPSIRIBOJANT), NET JEIGU „CORTEVA AGRISCIENCE™”  ANKSČIAU BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

ES piliečiams taikoma išimtis: JEIGU GYVENATE EUROPOS SĄJUNGOJE, „CORTEVA AGRISCIENCE™“ NEPANAIKINA IR NEAPRIBOJA SAVO ATSAKOMYBĖS UŽ MIRTĮ ARBA KŪNO SUŽALOJIMĄ DĖL APLAIDUMO.

Vietos įstatymai; eksporto kontrolė

„Corteva Agriscience™” kontroliuoja ir valdo šią Svetainę iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Šioje Svetainėje pateiktai medžiagai ir Paslaugoms visais atžvilgiais taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais retkarčiais reglamentuojamos licencijos ir technologijų bei produktų pristatymas į užsienį, įskaitant JAV eksporto kontrolės reglamentus ir visus juos pakeičiančius teisės aktus ar reglamentus, kuriuos priima JAV prekybos departamentas, Tarptautinės prekybos administracija arba Eksporto licencijavimo tarnyba. Draudžiama platinti medžiagą, prieštaraujančią JAV įstatymams. Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, gabenti, perduoti ar reeksportuoti medžiagą ar informaciją, gautą naudojantis Svetaine, į oficialiai uždraustas valstybes arba šalis, kurioms taikomas embargas ar jų piliečiams, taip pat ji negali būti naudojama branduolinei veiklai, cheminiams ar biologiniams ginklams ar raketų projektams, išskyrus atvejus, kai Jungtinių Valstijų vyriausybė yra suteikusi leidimą ją naudoti tokiais tikslais. Jūs įsipareigojate griežtai laikytis visų Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto teisės aktų ir prisiimate visą atsakomybę už eksporto ar reeksporto licencijų gavimą, jei to gali prireikti.

Jei naudojate šią Svetainę ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, jūs taip pat esate atsakingas už galiojančių vietos teisės aktų, įskaitant vietos eksporto ir importo taisykles, laikymąsi.

Nepageidaujamos idėjos ir atsiliepimai

Kad išvengtume nesusipratimų ar ginčų, kurie gali kilti tuo atveju, kai „Corteva Agriscience“ produktai, paslaugos, technologijos, reklama, rinkodaros strategijos ar turinys gali atrodyti panašūs į „Corteva“ pateiktas idėjas ar pasiūlymus, prašome neteikti nepageidaujamų idėjų, darbų, medžiagų, pasiūlymų, produktų ar jų patobulinimų, procesų, rinkodaros strategijų ar produktų pavadinimų (toliau visa tai, kas pirmiau paminėta, vadinama „pasiūlymais“), skirtų „Corteva Agriscience ™“.  Jei vis dėlto nuspręsite mums atsiųsti savo pasiūlymus, tokiems pasiūlymams bus taikomos šios sąlygos:

 • „Corteva Agriscience™” ir jos filialai neįsipareigoja saugoti pasiūlymų paslaptyje ar priimti juos konfidencialiai;
 • „Corteva Agriscience™” ir jos filialai neįsipareigoja peržiūrėti pasiūlymų ar atsakyti jų pateikėjui;
 • Pateikdami pasiūlymus jūs suteikiate „Corteva Agriscience™” visas teises, nuosavybės teises ir interesus į tokius pasiūlymus ir visas susijusias intelektinės nuosavybės teises be jokios kompensacijos;
 • Jūs garantuojate, kad esate įgalioti pateikti pasiūlymus ir, kad pasiūlymai nepažeidžia jokių įsipareigojimų, kuriuos turite dabartiniam ar buvusiam darbdaviui ar bet kuriai kitai šaliai.

Tačiau „Corteva Agriscience“ džiaugiasi jūsų atsiliepimais apie esamus produktus ir verslą.  Kontaktinę informaciją galite rasti https://www.corteva.lt/sususiekite-su-mumis.html arba Svetainėje esančioje nuorodoje „Susisiekite su mumis“. Bet kokios jūsų pateiktos pastabos nėra konfidencialios ir „Corteva Agriscience™“ gali jas naudoti be apribojimų.

Alternatyvus ginčų sprendimas

Kilus ginčui, šalys susitaria kiek įmanoma ar pagrįstai susilaikyti nuo bylinėjimosi ir pirmiausia stengiasi naudoti alternatyvius ginčų sprendimo būdus, pavyzdžiui, tarpininkavimą ir arbitražą, kuriuos administruoja Amerikos arbitražo asociacija pagal savo Komercinio arbitražo taisykles.  Arbitražo vieta yra Vilmingtonas, Delaveras, o arbitro(-ų) priimtas sprendimas gali būti pateiktas bet kuriame teisme, turinčiame jurisdikciją šiuo klausimu.  Šis skyrius netaikomas ginčams, susijusiems su ribotų licencijų, skirtų naudotis Paslaugomis, naudojimu ar susijusiems su „Corteva” šalių intelektinės nuosavybės teisėmis, kaip apibrėžta toliau, prieš Paslaugų vartotojus dėl nemokėjimo už Paslaugas.  Išskyrus atvejus, kai kitaip numatyta valstybės įstatymuose, šalys gali kreiptis į teismą tik tuo atveju, kai per pagrįstą laikotarpį nepavyksta išspręsti ginčo taikant alternatyvius ginčų sprendimo būdus.

Taikomi teisės aktai ir jurisdikcija

Visus su šiomis Sąlygomis susijusius veiksmus, išskyrus privalomą vietos įstatymų taikymą, reglamentuoja Delavero valstijos Jungtinėse Amerikos Valstijose teisės aktai, neatsižvelgiant į bet kurios jurisdikcijos nuostatų pasirinkimą ar įstatymų kolizijas. Jūs sutinkate kreiptis į Delavero valstijos teismus, kuriuose bus sprendžiami visi ginčai, kylantys dėl šių Sąlygų, ir (arba) jūsų naudojimosi Svetaine.

Nepatvirtintos veiklos

Medžiagos pateikimas šioje Svetainėje ar neteisėtas bet kurios šioje Svetainėje pateiktos medžiagos naudojimas gali pažeisti autorių teisių įstatymus, prekių ženklų įstatymus, privatumo ir viešumo įstatymus, tam tikras ryšių taisykles ir reglamentus bei kitus galiojančius teisės aktus ir reglamentus. Tik jūs patys esate atsakingi už savo veiksmus ar bet kurio asmens, besinaudojančio jūsų vartotojo vardu ir (arba) slaptažodžiu, veiksmus.

Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti žalą ir laikyti „Corteva Agriscience™“, jos patronuojančiąsias ir patronuojamąsias įmones ir filialus, taip pat kiekvienos iš jų pareigūnus, direktorius, darbuotojus, agentus, atstovus, partnerius ir licencijų teikėjus (kartu – "„Corteva” šalis") neatsakingais už visus nuostolius, išlaidas, žalą, atsakomybę ir sąnaudas, įskaitant (be apribojimų) advokato honorarus ir gynybos išlaidas, patirtus dėl bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, ar su jais susijusius arba atsiradusius siekiant išvengti tokių pretenzijų ar reikalavimų, susijusių su: a) jūsų teikiamu Turiniu; b) netinkamu naudojimusi Paslaugomis; c) jūsų įvykdytu šių Sąlygų pažeidimu; arba d) bet kokio galiojančio įstatymo ar kitų teisės aktų ar trečiųjų šalių teisių pažeidimu, jums naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, arba bet kuriam asmeniui, naudojančiam jūsų vartotojo vardą ir (arba) slaptažodį, naudojantis Svetaine ar Paslaugomis (įskaitant, be apribojimų, jūsų dalyvavimą pranešimų skelbimo vietose).  „Corteva Agriscience™“ savo sąskaita pasilieka teisę į išimtinę gynybą ir bet kokių klausimų sprendimą, už kuriuos jums gali tekti atlyginti, ir tokiu atveju jūs įsipareigojate visapusiškai bendradarbiauti su „Corteva“, pasinaudojant visomis galimomis gynybos priemonėmis. Pagal šią nuostatą nereikalaujama, kad jūs atlygintumėte „Corteva“ šalims už bet kokią tokios šalies nesąžiningą komercinę praktiką arba už tokios šalies aplaidumą, sukčiavimą, apgaulę, melagingus pažadus, neteisingai pateiktą arba nuslėptą informaciją, bet kokio esminio fakto nutylėjimą ar nepateikimą. Jūs sutinkate, kad šio skyriaus nuostatos galiotų ir pasibaigus jūsų Paskyros, šios Sutarties ar jūsų galimybės naudotis Paslaugomis galiojimui.

Elektroninės komunikacijos

Jūsų ir „Corteva Agriscience™“ tarpusavio ryšiai yra grindžiami elektroninių priemonių naudojimu, nesvarbu, ar lankotės Paslaugų skiltyje, ar siunčiate „Corteva“ el. laiškus, ar „Corteva“ skelbia pranešimus Paslaugų skiltyje, ar bendrauja su jumis el. paštu. Sutartiniais tikslais jūs: 1) sutinkate gauti pranešimus iš „Corteva Agriscience™“ elektronine forma; ir 2) sutinkate, kad visos sąlygos, susitarimai, pranešimai, informacijos atskleidimas ir kiti pranešimai bei dokumentai, kuriuos „Corteva“ jums pateikia elektroniniu būdu, turi tokią pačią teisinę galią, kokią šie pranešimai ar dokumentai turėtų, jeigu jie būtų pateikti "raštu."

Visa sutartis

Ši Sutartis yra galutinis, išsamus ir išimtinis šalių susitarimas dėl jo dalyko ir pakeičia bei apjungia visas ankstesnes šalių diskusijas, susijusias su tokiu dalyku.