Zypar

Herbicidas

ZYPAR™ yra sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių miežių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių bei miežių pasėliuose.


Apie produktą

Naudojimas

ZYPAR™ yra sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių miežių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių bei miežių pasėliuose. ZYPAR™ skirtas naudoti pavasarį daugelio dviskilčių piktžolių kontrolei, įskaitant kibųjį lipiką (Galium aparine), bekvapį šunramunį (Tripleurospermum inodorum), aguoną birulę (Papaver rhoeas), baltąją balandą (Chenopodium album), raudonžiedę notrelę (Lamium purpureum) ir vaistinę žvirbliarūtę (Fumaria officinalis).

ZYPAR™ sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos – naujos kartos ARYLEX™ ACTIVE ir florasulamas, žinomas iš herbicido PRIMUS™. Abi veikliosios medžiagos yra veiksmingos, kai purškiamos esant žemai oro temperatūrai. Herbicidą galima purkšti, kai oro temperatūra sušyla iki +2°C. Produktas idealiai tinkamas naudoti, kai pavasarį yra ženklūs oro temperatūrų svyravimai. Tai suteikia galimybę produktą naudoti ilgesnį laiką augalų vegetacijos metu.

ZYPAR™ į piktžoles patenka per lapus, todėl yra tinkamas naudoti bet kokio tipo dirvožemiuose. Po ZYPAR™ panaudojimo javuose, galima sėti bet kuriuos augalus įvairiose sėjomainose.

ZYPAR™ yra aliejinė dispersija, todėl paviršiaus aktyvioji medžiaga yra produkto sudėtyje. Produktą galima maišyti su kitais herbicidais, fungicidais, insekticidais, augalų augimo reguliatoriais ir mikroelementinėmis trąšomis, išskyrus produktus, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos fenoksaprop-p-etilo. ZYPAR™ herbicidą galima įsigyti pakuotėje su herbicidu CALIBRE® arba GRANSTAR® PREMIA.


Pasėliai

Kvietrugiai

Kvietrugiai (x Triticosecale spp.)

Kviečiai

Kviečiai, vasariniai (Triticum spp.)

Kviečiai, žieminiai (Triticum spp.)

Miežiai

Miežiai, vasariniai (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Miežiai, žieminiai (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rugiai

Rugiai (Secale cereale ssp. cereale)


Dokumentai

Parsisiųsti produkto etiketę
Zypar™ etiketė.
Parsisiųsti saugos duomenų lapą
Zypar™ saugos duomenu lapas.