Tombo™ Trolten™

  • Herbicidas

Tombo™ – rinkoje pirmaujantis herbicidas prieš vienaskiltes piktžoles, naikinantis platų dviskilčių piktžolių spektrą. Produktas skirtas naudoti žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir vasariniuose kviečiuose.

 

Trolten™  - sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose bei miežiuose. Herbicido sudėtyje yra sintetinių auksinų grupei priklausanti veiklioji medžiaga haloksifen-metilas dar žinoma kaip ArylexTMActive, kurią augalai pasisavina per lapus.


Apie produktą

Tombo™ + Trolten™ naudojimas

Tombo™ yra sisteminis herbicidas, patenkantis į piktžoles per lapus. Herbicido sudėtyje esančios trys veikliosios medžiagos užtikrina stiprų poveikį prieš visas dviskiltes ir svarbiausias dominuojančias vienaskiltes piktžoles – dirvinę smilguolę, tuščiąją avižą ir kt. Tombo™ purškiamas nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21-32).

Siekiant geriausio rezultato prieš dviskiltes piktžoles, tokias kaip Kibusis lipikas, baltoji balanda, smulkusis snaputis, raudonžiedė notrelė, vaistinė žvirbliarūtė, dirvinė aklė, aguona birulė prie TomboTM rekomenduojame pridėti herbicidą TroltenTM. Svarbu žinoti, kad herbicidą TomboTM naudojant kartu su TroltenTM paviršiaus aktyviosios medžiagos Dassoil pridėti nebūtina.

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai 21-32 (nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio) Norma - 2 kg Tombo + 5 ltr Trolten – 10-12,5 ha
Vasariniai kviečiai 21-32 (nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio) Norma - 2 kg Tombo + 5 ltr Trolten – 13 ha

TomboTM  + TroltenTM efektyvumas prieš piktžoles

  Piktžolių svarba

200 g/ha +

0,5 l/ha

Varputis  4 xxx
Pelinis pašiaušėlis 6 xx(x)
Smilguolė 8 xxxx
Tuščioji aviža 8 xxxx
Dirsės 7 xx(x)
Svidrės 6 xx(x)
Vienmetė miglė 5 xx
Paprastoji miglė 3 xxx
Miežių pabiros 6 xxx
Avižų pabiros 3 xxxx
Paprastasis kietis 8 xxx
Rapso pabiros 9 xxxx
Trikertė žvaginė 8 xxxx
Rugiagėlė 8 xxxx
Baltoji balanda 6 xxxx
Skaistažiedė chrizantema 3 xxx
Usnis 8 xxx
Paprastasis dalgutis 2 xxxx
Žvirbliarūtė 4 xxxx
Dirvinė aklė 7 xxxx
Kibusis lipikas 10 xxxx
Snapučiai 4 xxxx
Raudonžiedė notrelė 9 xxxx
Bekvapė ramunė 9 xxxx
Dirvinė neužmirštuolė 7 xxxx
Aguona birulė 5 xxxx
Rūgtis takažolė 4 xxx(x)
Vijoklinis pelėvirkštis 9 xxx(x)
Paprastoji žilė 4 xxxx
Dirvinis garstukas 4 xxxx
Daržinė žliūgė 7 xxx(x)
Veronika 6 xxx
Dirvinė našlaitė 7 xxx

Dėl sėjomainoje galimų sėti/sodinti augalų atkreipkite dėmesį į produktų etiketėse pateiktą informaciją.