Starane XL

Herbicidas

STARANE™ XL yra sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių javų pasėliuose bei varpinėse žolėse.


Apie produktą

Naudojimas

STARANE™ XL yra sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių javų pasėliuose bei varpinėse žolėse. Herbicidas ypač gerai naikina kibųjį lipiką (Galium aparine), bekvapį šunramunį (Tripleurospermum perforatum), daržinę žliūgę (Stellaria media), aguoną birulę (Papaver rhoeas), vijoklinį pelėvirkštį (Fallopia convolvulus), trikertę žvaginę (Capsella bursa-pastoris), svėrę (Raphanus raphanistrum), dirvinį garstuką (Sinapis arvensis), juodąją kiauliauogę (Solanum nigrum).

STARANE XL naudojamas pavasarį, kai oro temperatūra pakyla iki +5°C. Žieminiai javai ir varpinės žolės gali būti purškiamos, kai tik prasideda augalų vegetacija pavasarį. Žieminiai ir vasariniai javai gali būti purškiami net iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 45), avižos ir sėkliniai varpinių žolių pasėliai iki bamblėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 39). Paviršiaus aktyvioji medžiaga yra produkto sudėtyje. Kadangi STARANE XL absorbuojamas per lapus, herbicidas gali būti naudojamas įvairaus tipo dirvožemiuose. Norint išplėsti naikinamų piktžolių spektrą, STARANE XL yra puikus maišymo partneris su kitais herbicidais. Produktas gali būti maišomas su dauguma kitų herbicidų, fungicidų, augimo reguliatorių, insekticidų ir mikroelementinėmis trąšomis.


Pasėliai

Avižos

Avižos (Avena spp.)

Ganyklos

Varpinės žolės, sėklai

Kvietrugiai

Kvietrugiai (x Triticosecale spp.)

Kviečiai

Kviečiai, vasariniai (Triticum spp.)

Kviečiai, žieminiai (Triticum spp.)

Miežiai

Miežiai, vasariniai (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Miežiai, žieminiai (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rugiai

Rugiai (Secale cereale ssp. cereale)


Dokumentai

Parsisiųsti produkto etiketę
Starane™ XL etiketė.
Parsisiųsti saugos duomenų lapą
Starane™ XL saugos duomenu lapas.