Primus™

Herbicidas

PRIMUS™ yra selektyvus sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, sėklinių žolių pasėliuose, naujai įrengtose bei daugiametėse kultūrinėse pievose ir ganyklose.


Apie produktą

Naudojimo būdai

PRIMUS™ yra selektyvus sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, sėklinių žolių pasėliuose, naujai įrengtose bei daugiametėse kultūrinėse pievose ir ganyklose.

Produktas naudojamas pavasarį. Produkto veiksmingumui dirvos drėgmė neturi įtakos, nes pasisavinamas per lapus ir sistemiškai juda augale.

Produktas labai gerai naikina daugelį dviskilčių piktžolių, tokias kaip: kibusis lipikas (Galium aparine), rugiagėlė (Centaurea cyanus), aguona (Papaver rhoeas), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), rapsų pabiros (Brassica napus spp), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), garstukas (Sinapis arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum) ir vaistinė ramunė (Matricaria recutita L.).

PRIMUS galima purkšti oro temperatūrai pasiekus +2 – +3°C.

PRIMUS herbicidas naudojamas mažomis normomis, kurio norma yra nuo 50 iki 150 ml / ha (nuo 2,5 iki 7,5 g veikliosios medžiagos / ha) priklausomai nuo purškiamų kultūrinių augalų. Prie PRIMUS reikia pridėti nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos.

PRIMUS yra puikus maišymo partneris norint praplėsti naikinamų piktžolių spektrą. Herbicido negalima maišyti su produktu, kurio sudėtyje yra fenoksaprop-etilo veikliosios medžiagos.


Pasėliai

Avižos

Avižos (Avena spp.)

Ganyklos

Varpinės žolės, pašarams ir arba šienui

Varpinės žolės, sėklai

Kvietrugiai

Kvietrugiai (x Triticosecale spp.)

Kviečiai

Kviečiai, vasariniai (Triticum spp.)

Kviečiai, žieminiai (Triticum spp.)

Miežiai

Miežiai, vasariniai (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Miežiai, žieminiai (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rugiai

Rugiai (Secale cereale ssp. cereale)


Dokumentai

Parsisiųsti produkto etiketę
Primus etiketė.
Parsisiųsti saugos duomenų lapą
Primus Saugos duomenu lapas.