Metazamix

Herbicidas

METAZAMIX™ – tai selektyvus herbicidas skirtas dviskilčių piktžolių ir kai kurių vienaskilčių piktžolių – vienametės miglės ir dirvinės smilguolės – naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų bei rapsiukų pasėliuose.


Apie produktą

Naudojimo būdai

METAZAMIX™ – tai selektyvus herbicidas skirtas dviskilčių piktžolių ir kai kurių vienaskilčių piktžolių – vienametės miglės ir dirvinės smilguolės – naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų bei rapsiukų pasėliuose. Herbicidas į piktžoles patenka dvejopai – per dirvą ir per lapus, todėl produktas efektyviai veikia esant tiek sausai, tiek drėgnai dirvai. Kadangi METAZAMIX pasisavinams ir per šaknis, ir per lapus – tai užtikrina švarų pasėlį nuo vėliau dygstančių piktžolių po purškimo.

METAZAMIX naikina daugelį probleminių dviskilčių piktžolių, tokias kaip aguonas birules, rugiagėles, baltąsias balandas, kibiuosius lipikus, dirvines našlaites, veronikas, iš vienaskilčių – vienmetes migles ir dirvines smilguoles.
Norint sustiprinti METAZAMIX efektyvumą prieš trikertę žvaginę, dirvinę čiužutę ir daržinę žliūgę rekomenduojame prie METAZAMIX pridėti metazachloro veikliosios medžiagos, kad mišinyje bendras metazachloro kiekis sudarytų 750 g/ha. Toks mišinys sustiprins efektyvumą ir užtikrins švarų rapsų pasėlį. Žieminiai rapsai purškiami nuo skilčialapių iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 10-14), vasariniai rapsai ir rapsiukai – po sėjos iki sudygimo (BBCH 00-09).

Įprastai nuėmus METAZAMIX purkštų žieminių rapsų derlių, galima sėti visus augalus be apribojimų.

Įprastai nuėmus METAZAMIX purkštų vasarinių rapsų derlių, žieminius javus galima sėti prieš tai įdirbus dirvą mažiausiai 15 cm gyliu.

Dėl kitų augalų sėjos/sodinimo atkreipkite dėmesį į etiketėje pateiktą informaciją arba kreipkitės į gamintojo atstovą.


Pasėliai

Rapsai

Rapsai, vasariniai (Brassica napus ssp. napus)

Rapsai, žieminiai (Brassica napus ssp. napus)


Dokumentai

Parsisiųsti produkto etiketę
Metazamix™ etiketė.
Parsisiųsti saugos duomenų lapą
Metazamix™ Saugos duomenu lapas.