Metazamix

Herbicidas

METAZAMIX™ – tai selektyvus herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių ir kai kurių vienaskilčių piktžolių – vienmetės miglės ir dirvinės smilguolės – naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų bei rapsiukų pasėliuose.


Apie produktą

Naudojimas

METAZAMIX™ – tai selektyvus herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių ir kai kurių vienaskilčių piktžolių – vienmetės miglės ir dirvinės smilguolės – naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų bei rapsiukų pasėliuose. Herbicidas į piktžoles patenka dvejopai – per dirvą ir per lapus, todėl produktas efektyviai veikia esant tiek sausai, tiek drėgnai dirvai. Kadangi METAZAMIX™ pasisavinamas ir per šaknis, ir per lapus – tai užtikrina švarų pasėlį nuo vėliau dygstančių piktžolių po purškimo.

METAZAMIX™ naikina daugelį probleminių dviskilčių piktžolių, tokių kaip birulės, rugiagėlės, baltosios balandos, kibieji lipikai, dirvinės našlaitės, veronikos, iš vienaskilčių – vienmetės miglės ir dirvinės smilguolės.

Norint sustiprinti METAZAMIX™ efektyvumą prieš trikertę žvaginę, dirvinę čiužutę ir daržinę žliūgę, rekomenduojame prie METAZAMIX™ pridėti metazachloro veikliosios medžiagos, kad mišinyje bendras metazachloro kiekis sudarytų 750 g/ha. Toks mišinys sustiprins efektyvumą ir užtikrins švarų rapsų pasėlį.

Žieminiai rapsai purškiami nuo skilčialapių iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 10-14), vasariniai rapsai ir rapsiukai – po sėjos iki sudygimo (BBCH 00-09). Įprastai nuėmus METAZAMIX™ purkštų žieminių rapsų derlių, galima sėti visus augalus be apribojimų. Įprastai nuėmus METAZAMIX™ purkštų vasarinių rapsų derlių, žieminius javus galima sėti prieš tai įdirbus dirvą, mažiausiai 15 cm gylyje. Dėl kitų augalų sėjos/sodinimo, atkreipkite dėmesį į etiketėje pateiktą informaciją arba kreipkitės į gamintojo atstovą.


Pasėliai

Rapsai

Rapsai, vasariniai (Brassica napus ssp. napus)

Rapsai, žieminiai (Brassica napus ssp. napus)


Dokumentai

Parsisiųsti produkto etiketę
Metazamix™ etiketė.
Parsisiųsti saugos duomenų lapą
Metazamix™ saugos duomenu lapas.