Galera

Herbicidas

GALERA™ – vienintelis herbicidas žieminiams rapsams, kuris efektyviai naikina tiek bekvapius šunramunius, tiek kibiuosius lipikus, o taip pat – baltąsias balandas vasariniuose rapsuose. 


Apie produktą

Naudojimas

GALERA™ – vienintelis herbicidas žieminiams rapsams, kuris efektyviai naikina tiek bekvapius šunramunius, tiek kibiuosius lipikus, o taip pat – baltąsias balandas vasariniuose rapsuose. GALERA™ taip pat veiksmingai naikina dirvines usnis, dirvines pienes, paprastuosius kiečius, rugiagėles ir vijoklinius pelėvirkščius.

Herbicidas purškiamas pavasarį, purškimo laikas vasariniuose rapsuose – dviejų-keturių lapelių augimo tarpsnyje (BBCH 12–14); žieminiuose rapsuose – nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki kol lapai yra uždengę butonus (BBCH 30–50). Pavėluotas purškimas gali turėti neigiamos įtakoti augalų brendimui. Herbicidu GALERA™ negalima purkšti augalų, skirtų sėklos dauginimui. Taip pat negalima maišyti su kitais augalų apsaugos produktais.

GALERA™ rekomenduojama naudoti kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga (0,3 l/ha Dassoil), nes taip užtikrinamas geresnis augalo lapų padengimas herbicidu ir geresnis efektyvumas prieš baltąsias balandas bei kibiuosius lipikus. GALERA™ efektyvumas mažiau priklauso nuo oro temperatūros nei nuo herbicido LONTREL 72 SG, todėl herbicidas gali būti naudojamas oro temperatūrais sušilus +8 °C, kai nėra šalnų pavojaus naktimis prieš ir po rapsų apdorojimo. Prašome atidžiai perskaityti etiketę norint sėjomainoje sėti klopiralido veikliąjai medžiagai jautrius augalus.


Pasėliai

Rapsai

Rapsai, vasariniai (Brassica napus ssp. napus)

Rapsai, žieminiai (Brassica napus ssp. napus)


Dokumentai

Parsisiųsti produkto etiketę
Galera™ etiketė.
Parsisiųsti saugos duomenų lapą
Galera™ saugos duomenu lapas.