Galera

Herbicidas

GALERA™ – vienintelis herbicidas žieminiams rapsams, kuris efektyviai naikina tiek bekvapius šunramunius, tiek kibiuosius lipikus, o taip pat – baltąsias balandas vasariniuose rapsuose. 


Apie produktą

Naudojimo būdai

GALERA™ – vienintelis herbicidas žieminiams rapsams, kuris efektyviai naikina tiek bekvapius šunramunius, tiek kibiuosius lipikus, o taip pat – baltąsias balandas vasariniuose rapsuose. GALERA taip pat veiksmingai naikina dirvines usnis, dirvines pienes, paprastuosius kiečius, rugiagėles ir vijoklinius pelėvirkščius.

Herbicidas purškiamas pavasarį. GALERA purškimo laikas vasariniuose rapsuose – dviejų-keturių lapelių augimo tarpsnyje (BBCH 12–14); žieminiuose rapsuose – nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki kol lapai yra uždengę butonus (BBCH 30–50). Pavėluotas purškimas gali neigiamai įtakoti augalų brendimą.

GALERA negalima purkšti augalų skirtų sėklos dauginimui. Taip pat negalima maišyti su kitais augalų apsaugos produktais. GALERA rekomenduojama naudoti kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga (0,3 l/ha Dassoil). Taip užtikrinamas geresnis produkto padengimas ant augalo lapų ir geresnis efektyvumas prieš baltąsias balandas ir kibiuosius lipikus.

GALERA efektyvumas mažiau priklauso nuo oro temperatūros, nei herbicido LONTREL 72 SG ir gali būti naudojamas oro temperatūrais sušilus +8 °C, kai nėra šalnų pavojaus naktimis prieš ir po rapsų apdorojimo.

Prašome atidžiai perskaityti etiketę norint sėjomainoje sėti klopiralido veikliąjai medžiagai jautrius augalus.


Pasėliai

Rapsai

Rapsai, vasariniai (Brassica napus ssp. napus)

Rapsai, žieminiai (Brassica napus ssp. napus)


Dokumentai

Parsisiųsti produkto etiketę
Galera etiketė.
Parsisiųsti saugos duomenų lapą
Galera Saugos duomenu lapas.