Broadway Star

Herbicidas

Broadway Star yra sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose pavasarį ir vasariniuose kviečiuose.


Apie produktą

Naudojimo būdai

Broadway Star yra sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose pavasarį ir vasariniuose kviečiuose.

Broadway Star yra veiksmingas prieš daugelį vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių įskaitant paprastąjį varputį (Agropyron repens), dirvinę smilguolę (Apera spica-venti), tuščiąją avižą (Avena fatua), kibųjį lipiką (Galium aparine), rapsų pabiras (Brassica nappus spp), ramunes (Matricaria ssp) ir kitas piktžoles.

Broadway Star – tai ,,naujos kartos” Tombo, kuriame nėra veikliosios medžiagos aminopiralido, todėl po Broadway Star panaudojimo augintojai gali sėti bet kuriuos kitus kultūrinius augalus po derliaus nuėmimo.

Priklausomai nuo vyraujančių piktžolių gausos ir rūšinės sudėties, augintojas gali pasirinkti tinkamą purškimui normą. Jeigu javų pasėlyje gausu vienaskilčių piktžolių, tokių kaip varputis (Agropyron repens), neveislioji dirsė (Bromus sterilis), pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides), daugiametė svidrė (Lolium perenne) siekiant geriausio veiksmingumo rekomenduojama rinktis didžiausią registruotą normą.

Siekinat užtikrinti maksimalų efektyvumą Broadway Star turi būti naudojamas kartu su Dassoil paviršiaus aktyviąja medžiaga (PAM).

Broadway Star – vienas iš stipriausių šiuo metu registruotų herbicidų rinkoje pagal savo veikliųjų medžiagų kiekį hektarui, naikinantis tiek vienskiltes, tiek dviskiltes piktžoles, kuriam nereikia maišymo partnerio norint švaraus pasėlio.


Pasėliai

Kvietrugiai

Kvietrugiai, žieminiai (x Triticosecale spp.)

Kviečiai

Kviečiai, vasariniai (Triticum spp.)

Kviečiai, žieminiai (Triticum spp.)

Rugiai

Rugiai (Secale cereale ssp. cereale)


Dokumentai

Parsisiųsti produkto etiketę
Broadway Star etiketė.
Parsisiųsti saugos duomenų lapą
BroadwayStar Saugos duomenu lapas.