Belkar

Herbicidas

BELKAR™ yra selektyvus herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių rapsų pasėliuose po sudygimo rudenį.


Apie produktą

Naudojimas

Belkar™ yra selektyvus herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių rapsų pasėliuose po sudygimo rudenį. Produkto sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos – ,,Arylex™” (haloksifen-metilas), žinoma iš javų herbicidų Pixxaro™ EC ir Zypar™, bei pikloramas, žinoma kaip viena iš Galera™ veikliųjų medžiagų. Abi veikliosios medžiagos veikia per lapus ir neturi dirvinio poveikio, todėl naudojant Belkar™ dirvos drėgmė neturi įtakos efektyvumui. Nupurškus Belkar™, poveikis piktžolėms pastebimas po poros dienų, piktžolės pradeda tįsti ir suktis. Belkar™ naikina daugelį dviskilčių piktžolių, tokias kaip trikertės žvaginės, rugiagėlės, baltosios balandos, kibieji lipikai, aguonos birulės, bekvapiai šunramuniai, raudonžiedės notrelės, vaistinės žvirbliarūtės ir dirvinės čiužutės.

Lanksčios produkto panaudojimo galimybės leidžia pasirinkti, kokiu būtu purkšti herbicidą. Belkar™ gali būti purškiamas vieną kartą pilna registruota norma – 0,5 l/ha, kai rapsai turi 6 tikruosius lapelius (BBCH 16) arba galima produktą naudoti per du kartus – po 0,25 l/ha. Pirmą kartą purškianma 2-4 lapelių tarpsnyje (BBCH 12-14) ir pakartotinai 0,25 l/ha – 6 lapelių tarpsnyje (BBCH 16). Svarbu įsitikinti, kad purškiant 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje (BBCH 12), 90% žieminių rapsų pasėliai būtų pasiekę šį augimo tarpsnį.

Panaudojus Belkar™ ir nukūlus žieminių rapsų derlių, galima sėti bet kokius augalus. Jei dėl kokių nors priežasčių sunyko rudenį Belkar™ purkštas žieminių rapsų pasėlis, pavasarį galima sėti visus augalus, nepriklausomai nuo žemės dirbimo, išskyrus žirnius, pupas ir kitus pupinius augalus.


Pasėliai

Rapsai

Rapsai, žieminiai (Brassica napus ssp. napus)


Dokumentai

Parsisiųsti produkto etiketę
Belkar ™ etiketė.
Parsisiųsti saugos duomenų lapą
Belkar™ saugos duomenu lapas.