Ariane S

Herbicidas

ARIANE™ S yra selektyvus herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti.


Apie produktą

Naudojimas

ARIANE™ S yra selektyvus herbicidas, skirtas naikinti sudygusioms dviskiltėms piktžolėms žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, rugiuose ir kvietrugiuose.

Produkto sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos: fluroksipiras, klopiralidas ir MCPA. Šis veikliųjų medžiagų derinys labai veiksmingai naikina platų spektrą dviskilčių piktžolių, kartu yra efektyvus ir prieš šakniaatžalines piktžoles, tokias kaip: dirvinė usnis (Circium arvense) ir dirvinė pienė (Sonchus arvensis). Produktas taip pat efektyviai veikia kibiuosius lipikus (Gallium aparine), bekvapius šunramunius (Tripleurospermum inodorum), baltąsias balandas (Chenopodium album), daržines žliūges (Stellaria media), vijoklinius pelėvirkščius (Fallopia convolvulus) ir daugelį kitų piktžolių.

ARIANE™ S purškiamas pavasarį nuo krūmijimosi pradžios (BBCH 21) iki pirmojo bamblio (BBCH 31). Minimali temperatūra purškimo metu turi būti +10 – +12 °C.


Pasėliai

Avižos

Avižos (Avena spp.)

Kvietrugiai

Kvietrugiai, vasariniai (x Triticosecale spp.)

Kvietrugiai, žieminiai (x Triticosecale spp.)

Kviečiai

Kviečiai, vasariniai (Triticum spp.)

Kviečiai, žieminiai (Triticum spp.)

Miežiai

Miežiai, vasariniai (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Miežiai, žieminiai (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rugiai

Rugiai (Secale cereale ssp. cereale)


Dokumentai

Parsisiųsti produkto etiketę
ARIANE™ S etiketė.
Parsisiųsti saugos duomenų lapą
ARIANE™ S saugos duomenų lapas.