8.11.2021

Chuck Magro tampa Corteva CEO

Tvirtas lyderis, turintis didelę patirtį pasaulinio žemės ūkio srityje

VILMINGTONAS, Delavero valstija, 2021 m. spalio 28 d. – bendrovės „Corteva, Inc.“ („Corteva“) (NYSE: CTVA) direktorių valdyba šiandien paskelbė, kad bendrovės naujuoju generaliniu direktoriumi nuo 2021 m. lapkričio 1 d. paskyrė Chucką Magro. Jis taip pat prisijungs prie „Corteva“ direktorių valdybos. Ch. Magro pastaruoju metu dirbo įmonės „Nutrien“ generaliniu direktoriumi ir į „Corteva“ atsineša didelę patirtį, tai padės pasaulinio žemės ūkio bendrovėms kurti vertę visoms suinteresuotoms šalims. Jis pakeis Jamesą C. Collinsą jaunesnįjį, kuris padės Ch. Magro sklandžiai perimti pareigas, o metų pabaigoje paliks bendrovę „Corteva“.

 

Nepriklausomas „Corteva“ pirmininkas Gregas Page‘as sako: „Chuckas turi didelę darbo patirtį ir žino, kaip užtikrinti pelningą augimą, diegiant ir įgyvendinant naujoves žemės ūkio sektoriuje. Per beveik dešimt vadovavimo įmonei „Nutrien“ ir jos pirmtakei „Agrium“ metų Chuckas plėtė ir integravo didžiausią pasaulyje augalinių gamybos priemonių, paslaugų ir sprendimų bendrovę, sukūrė kultūrą su aiškiu įsipareigojimu siekti valdymo meistriškumo, pažangių ir tvarių žemės ūkio sprendimų. Mūsų valdyba įsitikinusi, kad jis yra tinkamas lyderis, padėsiantis mums įgyti spartų tempą ir sukurti reikšmingą tiek trumpalaikę, tiek ilgalaikę vertę akcininkams.“

 

„Corteva“ yra pirmaujanti pasaulinių žemės ūkio technologijų bendrovė ir man malonu, kad turėsiu galimybę tęsti Jimo Collinso ir šios puikios komandos pradėtus darbus, – sako Ch. Magro. – Su neprilygstama inovacijų tradicija, ypač stipriais ryšiais su klientais ir dideliu dėmesiu tvarumui mes turime neįtikėtiną galimybę paspartinti „Corteva“ augimą ir vertės kūrimą. „Corteva“ turi visas priemones siekti žemės ūkio pertvarkymo pažangos, padėdama ūkininkams tapti produktyvesniais ir tvaresniais, kad būtų galima išmaitinti augantį gyventojų skaičių ir surasti naujus būdus apsaugoti planetai. Nekantriai laukiu, kada galėsiu pradėti.“

 

G. Page‘as pridūrė: „Bendrovės „Corteva“ ir visos mūsų valdybos vardu norėčiau padėkoti Jimui Collinsui už jo neįtikėtiną indėlį vadovaujant „Corteva“ įkūrimui ir jos pirmiesiems dvejiems savarankiškos veiklos metams. Dėka Jimo pastangų ir aiškios vizijos, „Corteva“ turi stiprią kultūrą, pajėgumus, strategiją, kad galėtų pasinaudoti unikalia vertės kūrimo galimybe ir judėti pirmyn. Mes labai dėkingi, kad jis sutiko padirbėti su Chucku ir padėti jam sklandžiai perimti pareigas.“

 

Chucko Magro biografija

 

Ch. Magro dirbo bendrovės „Nutrien“ valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi nuo pat jos įkūrimo 2018 metais iki 2021 m. balandžio. Prieš tai jis ketverius metus ėjo bendrovės „Agrium“, susijungusios su „PotashCorp“ ir tapo „Nutrien“, valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus pareigas.

 

Prieš paskyrimą „Agrium“ generaliniu direktoriumi 2014-aisiais, Ch. Magro ėjo įvairias kitas svarbias vadovaujamas pareigas, įskaitant generalinio administracijos direktoriaus, vyriausiojo rizikos specialisto, bendrovės plėtros vadovo pavaduotojo ir gamybos vadovo pavaduotojo. Įmonėje „Agrium“ jis pradėjo dirbti 2009 metais po sėkmingos karjeros bendrovėje „NOVA Chemicals“.

 

Ch. Magro aktyviai dalyvauja įmonės „Canada Pension Plan Investment Board“ veikloje. Taip pat jis buvo Tarptautinės trąšų asociacijos pirmininko pavaduotojas, Trąšų instituto pirmininkas ir valdybos narys, taip pat ėjo valdybos priežiūros pareigūno pareigas įgyvendinant Pasaulio ekonomikos forumo Maisto sistemų iniciatyvą, užtikrindamas strateginį vadovavimą kuriant integracines, tvarias, efektyvias ir sveikas pasaulines maisto sistemas.

 

Ch. Magro turi bakalauro laipsnį taikomųjų mokslų (cheminės inžinerijos) srityje, įgytą Vaterlo universitete, ir verslo administravimo magistro laipsnį, įgytą Vindzoro universitete.

 

Apie bendrovę „Corteva“

 

„Corteva, Inc.“ (NYSE: CTVA) – tai pasaulinio masto žemės ūkio srityje besispecializuojanti bendrovė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešai, teikianti ūkininkams visame pasaulyje plačiausią pramonės sektoriuje produktų ir sprendimų paketą, įskaitant subalansuotus ir įvairius sėklų mišinius, augalų apsaugos priemones, skaitmeninius sprendimus, skirtus maksimizuoti produktyvumą, padidinant derlių ir pelningumą. Dirbdama su keletu labiausiai pripažintų prekių ženklų žemės ūkio srityje ir turėdama šiame pramonės sektoriuje pirmaujantį produktų, technologijų tiekimo tinklą, bendrovė „Corteva“ turi visas sąlygas skatinti augimą, yra įsipareigojusi bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis visoje maisto sistemoje. Tokiu būdu įgyvendindama savo pažadą praturtinti tiek gamintojų, tiek vartotojų gyvenimus ir užtikrindama pažangą ateities kartoms. „Corteva“ 2019 m. birželio 1 d. tapo nepriklausoma įmone, o anksčiau buvo bendrovės „DowDuPont“ žemės ūkio padalinys. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.corteva.com. Sekite bendrovę „Corteva“ platformose „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, „Twitter“ ir „YouTube“.

 

#  #  #

 

™ ® ℠ „Corteva Agriscience“ ir su ja susijusių įmonių prekių ir paslaugų ženklai.

 

Atstovas spaudai:

Kasey Anderson
+1 317-337-4478
kasey.anderson@corteva.com

 

Atstovas ryšiams su investuotojais:

Jeff Rudolph
+1 302-485-3704
jeff.rudolph@corteva.com

 

Įspėjimas dėl perspektyvinių teiginių

 

Šiame pranešime pateikiami perspektyviniai teiginiai, turintys reikšmę, nurodytą 1934 m. vertybinių popierių biržos įstatymo (su visais pakeitimais) 21 straipsnio E dalyje ir 1933 m. vertybinių popierių įstatymo (su visais pakeitimais) 27 straipsnio A dalyje. Šiems teiginiams taikomos „saugaus uosto“ nuostatos iš 1995 m. teisminių ginčų dėl privačių vertybinių popierių reformos įstatymo. Juos galima atpažinti iš tokių vartojamų žodžių kaip tikslai, planai, tikimasi, bus, numatoma, manoma, ketinama, uždavinys ir kitų panašią reikšmę turinčių žodžių. Visi teiginiai, susiję su lūkesčiais ar prognozėmis dėl ateities, įskaitant teiginius apie bendrovės „Corteva“ augimo, kapitalo paskirstymo ir produktyvumo strategijas, yra perspektyviniai teiginiai.

 

Perspektyviniai teiginiai yra paremti tam tikromis prielaidomis ir lūkesčiais dėl būsimų įvykių, todėl gali būti netikslūs arba neišsipildyti. Be to, perspektyviniai teiginiai apima riziką ir neapibrėžtumus, kurių „Corteva“ negali kontroliuoti. Toliau yra pateiktas pavyzdinis tokių rizikos veiksnių ir neapibrėžtumų sąrašas, tačiau jis neturėtų būti laikomas išsamiu visų galimų rizikos veiksnių ir neapibrėžtumų sąrašu. Į sąrašą neįtraukti veiksniai gali tapti rimtomis papildomomis kliūtimis perspektyvinių teiginių išsipildymui. Jeigu rezultatai gerokai skirtųsi nuo numatytųjų perspektyviniuose teiginiuose, pasekmės galėtų būti tokios kaip: susilpnėjęs „Corteva“ gebėjimas pritraukti, išugdyti ir išlaikyti talentus, darbuotojų kaita, restruktūrizavimas, tiekimo sutrikimai, konsolidavimas ir kiti panašūs rizikos veiksniai, iš kurių bet kuris galėtų stipriai pakenkti bendrovės „Corteva“ rezultatams. Štai keletas svarbių veiksnių, kurie galėtų lemti, kad „Corteva“ faktiniai rezultatai gerokai skirtųsi nuo tų, kurie įvardyti perspektyviniuose teiginiuose: i) negaunami arba neišlaikomi būtini reguliavimo institucijų leidimai kai kuriems „Corteva“ produktams, ii) nesėkmingas „Corteva“ tiekimo kanalo sukūrimas ir komercializacija, iii) visuomenės supratimo ir pritarimo „Corteva“ biotechnologijoms, kitiems žemės ūkio produktams stoka, iv) vyriausybių ir tarptautinių organizacijų vykdomos žemės ūkio, susijusios politikos pokyčiai, v) „Corteva“ pramonės sektoriuje vykstančios konkurencijos ir konsolidavimo poveikis, vi) generinių produktų gamintojų konkurencijos poveikis, vii) atitikimo besikeičiantiems reguliavimo reikalavimams išlaidos ir faktinių ar įtariamų aplinkosaugos įstatymų ar leidimų reikalavimų pažeidimų poveikis, viii) klimato kaitos, meteorologinių ir sezoninių reiškinių poveikis, ix) rizika, susijusi su naftos ir biržos prekių rinkomis, x) konkurentas sukuria tarpininkavimo platformą „Corteva“ produktų platinimui, xi) „Corteva“ priklausomumo nuo trečiųjų šalių įtaka, susijusi su tam tikromis bendrovės žaliavomis ar licencijomis ir komercializacija, xii) pramoninio šnipinėjimo poveikis ir kiti „Corteva“ tiekimo grandinės, informacinių technologijų ar tinklo sistemų sutrikimai, xiii) „Corteva“ sąnaudų svyravimo poveikis, xiv) nepasiekta nauda, kurią buvo numatyta gauti iš bendrovės „DowDuPont“ vykdomos vidinės reorganizacijos, susijusios su „Corteva“ atsiskyrimu, ir kitomis išlaidų taupymo iniciatyvomis, xv) nesugebėjimas pritraukti kapitalo iš kapitalo rinkų ar trumpalaikių įsiskolinimų pagal „Corteva“ priimtinas sąlygas, xvi) „Corteva“ klientai negrąžina skolų bendrovei „Corteva“, įskaitant klientų finansavimo programas, xvii) padidėja pensijų ir kitų Išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikotarpiui, plano finansavimo įsipareigojimai, xviii) rizika, susijusi su kompensavimo įsipareigojimais dėl perimtų EID įsiskolinimų po „Corteva“ atsiskyrimo, xix) atitikimo įstatymams ir reikalavimams poveikis ir nepalankūs teismo sprendimai bylose, xx) rizika, susijusi su „Corteva“ pasaulinėmis operacijomis, xxi) nesugebėjimas veiksmingai valdyti įsigijimus, pardavimus, susijungimus ir kitus su bendrovės akcijų paketu susijusius veiksmus, xxii) rizika, susijusi su COVID-19, xxiii) rizika, susijusi su akcininkais aktyvistais, xxiv) „Corteva“ intelektinės nuosavybės teisės arba gynyba nuo reikalavimų, kuriuos dėl pažeistų intelektinės nuosavybės teisių pareiškė kitos šalys, xxv) suklastotų produktų poveikis, xxvi) „Corteva“ priklausomumas nuo intelektinės nuosavybės kryžminių licencijų susitarimų, xxvii) kita rizika, susijusi su atsiskyrimu nuo bendrovės „DowDuPont“, xxviii) rizika, susijusi su J. Bideno vykdomuoju potvarkiu, skatinančiu konkurenciją Amerikos ekonomikoje, ir xxix) rizika, susijusi su mūsų generalinio direktoriaus pasikeitimu. Be to, yra dar ir daugiau rizikos veiksnių, neapibrėžtumų, kurių bendrovė „Corteva“ šiuo metu negali nustatyti arba kurie, kaip manoma šiuo metu, neturėtų turėti reikšmingos įtakos jos verslui. Jeigu kuriame nors perspektyviniame teiginyje yra išreikštas lūkestis ar įsitikinimas dėl būsimų rezultatų, tai šis lūkestis ar įsitikinimas yra pagrįstas dabartiniais „Corteva“ vadovybės planais, lūkesčiais ir yra išreikštas sąžiningai ir įsitikinus jo pagrįstumu, tačiau negarantuojant, kad šis lūkestis ar įsitikinimas duos rezultatų, bus pasiektas ar įvykdytas. „Corteva“ atsisako ir neprisiima jokio įsipareigojimo atnaujinti ar peržiūrėti bet kurį perspektyvinį teiginį, nebent to reikalautų įstatymas. Kai kurie svarbūs rizikos veiksniai ir neapibrėžtumai, dėl kurių rezultatai ar įvykiai gali gerokai skirtis nuo numatytųjų perspektyviniuose teiginiuose ar kitose prognozėse, yra išsamiai išnagrinėti „Corteva“ metinės ataskaitos skyriuje „Rizikos veiksniai“ (forma 10-K) su vėlesniais pakeitimais, atliktais ketvirtinėse ataskaitose (formos 10-Q) ir einamosiose ataskaitose (forma 8-K).